Събиране и изкупуване на вземания

Дейността на адвокатска кантора Коин Консулт по събиране и изкупуване на вземания е основно насочена към събиране на задължения от длъжници юридически лица. В тази връзка предприемаме всички необходими извънседебни и съдебни действия възможно най-бързо и ефективно да съберем вземането.
 
Всички разходи, свързани със събирането в това число държавни такси, адвокатски хонорари и др. се поемат от Коин Консулт.
Предимството ни е, че Клиентът не се обременява с допълнителни разноски.

Стараем се да запазим добри търговски отношения с длъжниците. Преди да заведем дело, се опитваме да уредим въпроса извън съдебната зала, поради тази причина предприемаме необходимите действие за постигане на извънсъдебно споразумение с длъжника.

 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Design by E-act Development by Vivelt Web Solutions