За дружеството

Адвокатска кантора Коин Консулт е специализирана в събиране на вземания и правно обслужване на търговски дружества. В дружеството работят екип от адвокати, юристи и финансисти с опит в областта на извършваните услуги.
 
Адвокатска кантора Коин Консулт предоставя на своите Клиенти правни консултации и обслужване в областта на облигационното, търговското, вещното, наследственото, трудовото и административното право.
 
Кантората може да предложи събиране и изкупуване на вземания, както от длъжници физически лица, така и от длъжници юридически лица. 
 
Коин Консулт извършва регистрация на еднолични търговци и всички видове търговски дружества, както промяна на техните обстоятелства, преобразуване и ликвидация, регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум), регистрация по ЗДДС, регистрация на търговска марка и други юридически консултации и услуги.
 
Политиката на дружеството е насочена към предоставяне на ефективни услуги като най-важно за нас е оценката на нашите Клиенти.
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions