Запор

запорът е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определена движима вещ или вземане на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя. С налагане на запора се забранява на длъжника да се разпорежда със запорираното вземане или вещ.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
Събиране на вземания 20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпадн ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions