Запор

запорът е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определена движима вещ или вземане на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя. С налагане на запора се забранява на длъжника да се разпорежда със запорираното вземане или вещ.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 05 March 2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Инова ...
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions