Ипотека

ипотеката е обезпечение на вземане с вещно право върху недвижим имот, притежавано от длъжника или трето лице, върху което кредиторът може да насочи принудително изпълнение, независимо чие притежание е към момента на изпълнението и независимо от несеквестируемостта му. Ипотеката дава право на ипотекарния кредитор да се удовлетвори по предпочитание /преди всички/ от цената на имота. При изпълнение на задължението или при извършена публична продан на имота ипотеката се заличава.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions