Ипотека

ипотеката е обезпечение на вземане с вещно право върху недвижим имот, притежавано от длъжника или трето лице, върху което кредиторът може да насочи принудително изпълнение, независимо чие притежание е към момента на изпълнението и независимо от несеквестируемостта му. Ипотеката дава право на ипотекарния кредитор да се удовлетвори по предпочитание /преди всички/ от цената на имота. При изпълнение на задължението или при извършена публична продан на имота ипотеката се заличава.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions