Ипотека

ипотеката е обезпечение на вземане с вещно право върху недвижим имот, притежавано от длъжника или трето лице, върху което кредиторът може да насочи принудително изпълнение, независимо чие притежание е към момента на изпълнението и независимо от несеквестируемостта му. Ипотеката дава право на ипотекарния кредитор да се удовлетвори по предпочитание /преди всички/ от цената на имота. При изпълнение на задължението или при извършена публична продан на имота ипотеката се заличава.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions