Ипотека

ипотеката е обезпечение на вземане с вещно право върху недвижим имот, притежавано от длъжника или трето лице, върху което кредиторът може да насочи принудително изпълнение, независимо чие притежание е към момента на изпълнението и независимо от несеквестируемостта му. Ипотеката дава право на ипотекарния кредитор да се удовлетвори по предпочитание /преди всички/ от цената на имота. При изпълнение на задължението или при извършена публична продан на имота ипотеката се заличава.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
Събиране на вземания 01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база ...
Събиране на вземания 28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 н ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions