Констативен нотариален акт

с констативен нотариален акт може да се снабди собственик на имот, който няма документ за собственост, след като установи своето право с надлежни писмени доказателства пред нотариуса. Компетентен да издаде констативен нотариален акт е нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот. Констативният нотариален акт не поражда право на собственост, а само установява наличие на такова.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 05 March 2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Инова ...
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions