Констативен нотариален акт

с констативен нотариален акт може да се снабди собственик на имот, който няма документ за собственост, след като установи своето право с надлежни писмени доказателства пред нотариуса. Компетентен да издаде констативен нотариален акт е нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот. Констативният нотариален акт не поражда право на собственост, а само установява наличие на такова.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
Събиране на вземания 01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база ...
Събиране на вземания 28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 н ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions