Констативен нотариален акт

с констативен нотариален акт може да се снабди собственик на имот, който няма документ за собственост, след като установи своето право с надлежни писмени доказателства пред нотариуса. Компетентен да издаде констативен нотариален акт е нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот. Констативният нотариален акт не поражда право на собственост, а само установява наличие на такова.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото ...
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions