Констативен нотариален акт

с констативен нотариален акт може да се снабди собственик на имот, който няма документ за собственост, след като установи своето право с надлежни писмени доказателства пред нотариуса. Компетентен да издаде констативен нотариален акт е нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот. Констативният нотариален акт не поражда право на собственост, а само установява наличие на такова.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions