Менителница

с менителницата издателят нарежда на платеца да плати определена сума на поемателя. Въз основа на издадената менителница възниква правоотношение между три лица – издател, поемател и платец, които не е необходимо да са търговци. Издателят отговаря за приемането и за плащането на менителницата. С изплащане на вземането по менителницата издателят погасява свое задължение към поемателя с вземането, което има към платеца, затова издателят по менителницата нарежда на платеца да плати на трето лице /поемателя/.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions