Негаторен иск

негаторният иск е установителен иск на носителя на едно вещно право срещу лицето, чиито неоснователни действия му пречат да упражнява правото си. С негаторния иск се цели да бъде прекратено нарушението.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 22 March 2018
Погасяване на вземанията по давност. Погасителната давност представлява период от време, с изтича ...
Събиране на вземания 26 January 2018
Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на ...
Събиране на вземания 23 January 2018
През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions