Негаторен иск

негаторният иск е установителен иск на носителя на едно вещно право срещу лицето, чиито неоснователни действия му пречат да упражнява правото си. С негаторния иск се цели да бъде прекратено нарушението.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 18 May 2018
Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установява ...
Събиране на вземания 08 May 2018
В ежедневието често се налага да сключваме различни видове застрахователни договори, затова е полезно да се зна ...
Събиране на вземания 24 April 2018
При обявяване на работодателя в несъстоятелност работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотно ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions