Отменителен иск

отменителният иск е способ за запазване на длъжниковото имущество. Когато длъжникът прехвърли свое имущество и тази сделка уврежда интересите на кредитора като застрашава удовлетворяването на вземането, кредиторът може да предяви отменителен иск, с който да поиска бъдат обявени за недействителни спрямо него сделките, които го увреждат.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions