Отменителен иск

отменителният иск е способ за запазване на длъжниковото имущество. Когато длъжникът прехвърли свое имущество и тази сделка уврежда интересите на кредитора като застрашава удовлетворяването на вземането, кредиторът може да предяви отменителен иск, с който да поиска бъдат обявени за недействителни спрямо него сделките, които го увреждат.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята н ...
Събиране на вземания 16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се прецен ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions