Отменителен иск

отменителният иск е способ за запазване на длъжниковото имущество. Когато длъжникът прехвърли свое имущество и тази сделка уврежда интересите на кредитора като застрашава удовлетворяването на вземането, кредиторът може да предяви отменителен иск, с който да поиска бъдат обявени за недействителни спрямо него сделките, които го увреждат.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се прецен ...
Събиране на вземания 12 July 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
Събиране на вземания 09 July 2018
С погасителната давност отпада възможността за защита и принудително изпълнение. С изтичане на петгодиш ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions