Отменителен иск

отменителният иск е способ за запазване на длъжниковото имущество. Когато длъжникът прехвърли свое имущество и тази сделка уврежда интересите на кредитора като застрашава удовлетворяването на вземането, кредиторът може да предяви отменителен иск, с който да поиска бъдат обявени за недействителни спрямо него сделките, които го увреждат.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions