Придобивна давност

придобината давност е период от време, с изтичането на който може да бъде придобита дадена вещ или недвижим имот. За да се придобие една вещ или недвижим имот по давност, е необходимо наличието на следните две предпоставки – да се владее вещта/имота и това владение да бъде непрекъснато.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 05 March 2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Инова ...
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions