Придобивна давност

придобината давност е период от време, с изтичането на който може да бъде придобита дадена вещ или недвижим имот. За да се придобие една вещ или недвижим имот по давност, е необходимо наличието на следните две предпоставки – да се владее вещта/имота и това владение да бъде непрекъснато.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions