Придобивна давност

придобината давност е период от време, с изтичането на който може да бъде придобита дадена вещ или недвижим имот. За да се придобие една вещ или недвижим имот по давност, е необходимо наличието на следните две предпоставки – да се владее вещта/имота и това владение да бъде непрекъснато.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions