Придобивна давност

придобината давност е период от време, с изтичането на който може да бъде придобита дадена вещ или недвижим имот. За да се придобие една вещ или недвижим имот по давност, е необходимо наличието на следните две предпоставки – да се владее вещта/имота и това владение да бъде непрекъснато.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
Събиране на вземания 20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпадн ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions