Прихващане

прихващането е способ за погасяване на две или повече еднородни, насрещни, ликвидни и изискуеми задължения до размера на по-малкото. Прихващането се извършва чрез едностранно изявление на една от страните. Прихващането може да бъде извършено извънсъдебно или пред съда.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 22 March 2018
Погасяване на вземанията по давност. Погасителната давност представлява период от време, с изтича ...
Събиране на вземания 26 January 2018
Нормативната уредба на цесията е в Закон за задълженията и договорите. Цесията е договор, с който кредиторът на ...
Събиране на вземания 23 January 2018
През 2011 г. беше приет Закон за ограничаване на плащанията в брой. С влезлия в сила закон бяха ограничени ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions