Ревандикационен иск

реванцикационният иск е осъдителен иск на носителя на вещно право върху вещ или недвижим имот срещу лицето, което без основание владее или държи вещта или недвижимия имот. Целта на ревандикационния иск е да бъде предадено на собственика владението върху имота/ вещта.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions