Товарителен запис (коносамент)

конусаментът е стоковоразпоредителен документ, който дава на легитимирания му притежател правото да получи товара, означен в него. Притежателят на коносамента е оправомощен за упражни правото, посочено в коносамента, като представи  коносамента.
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions