Правно обслужване на търговски дружества

Адвокатска кантора Коин Консулт ЕООД предлага абонаментно правно обслужване и правни консултации на търговски дружества.
 
Абонаментното правно обслужване дава редица предимства. То включва:
 

- устни и писмени консултации по правни въпроси;

- изготвяне на договори, спогодби, покани, пълномощни, заявления, жалби и други документи и книжа;

- съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове;

- участие при провеждане на преговори и срещи;

- промяна в юридическия статус на дружеството;

- консултации при придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество;

- процесуално представителство при правни спорове, образуване, водене и защита по изпълнителни дела;


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions