Делба на имоти

Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица. Съсобствеността може да възникне по наследство, чрез сделка и/или по завещание.
Съсобствеността може да бъде прекратена чрез делба. Целта на всяка делба е съсобствеността да бъде разделена и всеки собственик да придобие своя дял.
Всеки съсобственик може да иска делба. Искът за делба не се погасява по давност.
Делбата може да бъде доброволна или съдебна.
Доброволната делба се извършва със съгласието на всички съсобственици. Съдебната делба замества непостигнатата доброволна делба, за което се образува съдебно производство.

Адвокатска кантора Коин Консулт има богат опит с делба на имоти и може да Ви съдейства с решаването на подобен тип казуси.

Вижте още за Делба на имоти


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions