Защита на личните данни съгласно GDPR

Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТ може да Ви предложи изготвяне на необходимата документация по защита на личните данни и внедряване на GDPR във Вашето дружество.
 
Регламентът за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 г. е задължителен и се прилага за всички юридически лица и институции.
 
Целта на регламента е да се постигне по-строг контрол за начина на съхранение и обработване на личните данни.
 
Съгласно регламента всички фирми са длъжни да вземат необходимите мерки по правна, техническата и физическа обезпеченост на обработваните лични данни като въведат съответните правила и оформят необходимата за това документация.
 
При нарушения и при неизпълнение на задълженията, предвидени в Регламента за защита на личните данни може да бъде наложена имуществена санкции (глоба)до 20 млн. евро или 4% от глобалния оборот на дружеството, в зависимост кое е по-голямата сума.
 
Затова е важно своевременно да бъдат предприети необходимите правни и фактически действия за защита на личните данни.
 

Повече за GDPR може да намерите тук


Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.