Защита на личните данни съгласно GDPR

Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТ може да Ви предложи изготвяне на необходимата документация по защита на личните данни и внедряване на GDPR във Вашето дружество.
 
Регламентът за защита на личните данни в сила от 25.05.2018 г. е задължителен и се прилага за всички юридически лица и институции.
 
Целта на регламента е да се постигне по-строг контрол за начина на съхранение и обработване на личните данни.
 
Съгласно регламента всички фирми са длъжни да вземат необходимите мерки по правна, техническата и физическа обезпеченост на обработваните лични данни като въведат съответните правила и оформят необходимата за това документация.
 
При нарушения и при неизпълнение на задълженията, предвидени в Регламента за защита на личните данни може да бъде наложена имуществена санкции (глоба)до 20 млн. евро или 4% от глобалния оборот на дружеството, в зависимост кое е по-голямата сума.
 
Затова е важно своевременно да бъдат предприети необходимите правни и фактически действия за защита на личните данни.
 

Повече за GDPR може да намерите тук


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions