Регистрации

Адвокатска кантора Коин Консулт извършва регистрация на еднолични търговци и всички видове търговски дружества, както промяна на техните обстоятелства, преобразуване и ликвидация, регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум), регистрация по ЗДДС, регистрация на търговска марка.
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions