Промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества в това число:
 
- промяна на наименование (фирма);
- промяна на седалище;
- промяна на предмет на дейност;
- промяна на капитала;   
- назначаване/ освобождаване на управител;
- назначаване/ освобождаване на прокурист;
- вписване на клон;
- вписване на залог на дружествен дял и на търговско предприятие;
- преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне, преобразуване чрез промяна на правната форма;
- прехвърляне на дружествени дялове;
- прехвърляне на търговско предприятие;
- обявяване на ликвидация;
- обявяване на годишен финансов отчет;
- запазване на фирма;
- издаване на удостоверение за актуално състояние;

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions