Регистрация на администратор на лични данни

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи регистрация на администратор на лични данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, което обработва  лични данни.

Той е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на личните данни.


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions