Регистрация на администратор на лични данни

Регистрация на администратор на лични данни

Администратор на лични данни, е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, което обработва  лични данни.

Той е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на личните данни.


Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions