Регистрация на администратор на лични данни

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи регистрация на администратор на лични данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, което обработва  лични данни.

Той е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на личните данни.


Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.