Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага регистрация на консорциуми и холдингови дружества.
 
Консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност. Обединението може да се регистрира като гражданско дружество по реда на ЗЗД или като търговско дружество по реда на ТЗ.

Холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.