Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)

Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)
Консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност. Обединението може да се регистрира като гражданско дружество по реда на ЗЗД или като търговско дружество по реда на ТЗ.

Холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions