Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)

Адвокатска кантора Коин Консулт предлага регистрация на консорциуми и холдингови дружества.
 
Консорциумът е договорно обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност. Обединението може да се регистрира като гражданско дружество по реда на ЗЗД или като търговско дружество по реда на ТЗ.

Холдингово дружество е акционерно дружество, командитно дружество с акции или дружество с ограничена отговорност, което има за цел под каквато и да е форма да участва в други дружества или в тяхното управление със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност.

Още услуги
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions