Регистрация на търговска марка

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи регистрация на търговска марка.

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Правото върху марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката.

Правото на регистрация принадлежи на първия заявител.

Правото върху марка е изключително право, което включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да я използват в търговската дейност. Срокът на действие на регистрацията е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничено за следващи периоди от десет години.


Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.