Събиране и изкупуване на вземания

Адвокатска кантора Коин Консулт може да Ви предложи събиране и изкупуване на вземания от физически и юридически лица. Работим на територията на цялата страна.

Обхващаме целия процес – извънсъдебно събиране, предприемане на съдебни действия и принудително изпълнение. Правим всичко възможно най-бързо и ефективно да съберем Вашето вземане.

Ние получаваме нашето възнаграждение след събиране на вземането.

За да отговорим дали бихме се ангажирали с даден случай извършваме безплатно проучване на имущественото състояние на длъжника. След проверката Ви информираме дали бихме поели събирането или изкупуването на вземането и при какви условия.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Докладът включва информация за актуалното състояние на длъжника (седалище и адрес на управление, предмет на дейност, управители, съдружници, собственик и размер на капитала, запори на дружествени дялове, обявена несъстоятелност, ликвидация), участието на длъжника респ. собствениците му в други търговски дружества, свързани лица, притежавани недвижими имоти, вписани тежести, възбрани, учредени ипотеки, наличието на дълготрайни материални активи в това число машини, оборудване, съоръжения, моторни превозни средства, материали и стоки, вземания, наличието на задължения към доставчици, финансови институции, данъчни, осигурителни и др.*


* По желание на Клиента тази услуга се предлага отделно срещу заплащане, в случай, че не поемем събирането на вземането.

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.