Кредитно посредничество

Адвокатска кантора Коин Консулт може да ви съдейства при необходимост от финансиране, както от банкови иституции, така и от небанкови институции. Ние имаме лицензиран кредитен посредник Коин Финанс ЕООД,  вписан в регистъра на кредитните посредници към БНБ под номер BCI000075 , който е част от групата на COIN, и може да ви предложи професионално консултиране по всякакви финансови въпроси, както и кредитно посредничество във връзка с потребителско, ипотечно и фирмено кредитиране.
За повече информация посетете https://coinfinance.bg/, изпратете имейл на office@coinfinance.bg или се обадете на 02/9877797

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.