Ценна книга

ценна книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез предявяване на документа. Ценните книги биват на приносител (прехвърлят се с простото им предаване), на заповед (прехвърлят се с джиро) и поименни (прехвърлят се с цесия).
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
Събиране на вземания 03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомага ...
Събиране на вземания 20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпадн ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions