Ценна книга

ценна книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез предявяване на документа. Ценните книги биват на приносител (прехвърлят се с простото им предаване), на заповед (прехвърлят се с джиро) и поименни (прехвърлят се с цесия).
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял о ...
Събиране на вземания 14 July 2019
Съгласно Закона за марките и географските означения (ЗМГО), търговската марка представлява знак, чрез който се ...
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions