Ценна книга

ценна книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез предявяване на документа. Ценните книги биват на приносител (прехвърлят се с простото им предаване), на заповед (прехвърлят се с джиро) и поименни (прехвърлят се с цесия).
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 17 December 2018
Обезщетение при смърт или увреждане здравето на работника и служителя   Работодателят дължи запл ...
Събиране на вземания 15 October 2018
Всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията ...
Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. за ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions