Ценна книга

ценна книга е документ, който материализира права, които се упражняват чрез предявяване на документа. Ценните книги биват на приносител (прехвърлят се с простото им предаване), на заповед (прехвърлят се с джиро) и поименни (прехвърлят се с цесия).
вижте още правни термини

Последни статии
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
Събиране на вземания 01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база ...
Събиране на вземания 28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 н ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions