ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ БИЗНЕСА В СИЛА ОТ 2019г.

Увеличение на минималната работна заплата
От 01.01.2019г. се увеличава минималното възнаграждение за труд с 10% или иначе казано размерът на минималната работна заплата се увеличава на 560,00 лв. Същевременно увеличение на заплатите има и в държавния сектор, където увеличението също възлиза на 10%, а при учителите – увеличението е с 20%.
Тези промени налагат сключване на допълнителни споразумения с работници/служители, които са назначени и са осигурявани на минималната работна заплата.
Увеличение на осигурителните вноски
В бюджета плащаме повече и за осигурителни вноски, като максималният осигурителен праг се вдига до размера на 3000,00 лв. Така ще се увеличи осигурителната тежест както за работодателите, така и за работници. Увеличава се и минималният осигурителен праг за земеделски производители и тютюнопроизводители, чийто размер възлиза на 400,00 лв.
Нови винетни стикери
От началото на годината се въведоха и нови електронни винетни стикери. За притежателите на хартиен винен стикер, чиято валидност не е изтекла има възможност да заменят хартиения с електронен, но това не е задължително. Въвеждат се също и винетни стикери, валидни през уикендите. От 16.08.2019г. очакваме да влезе в експлоатация и новата тол система, чрез която ще се осъществява таксуване на изминато разстояние.
Промени в данъка върху превозните средства
По-голям размер на данъка се очаква да плащат собственици, чийто превозни средства са по-стари. Причината за това е добавянето на нов компонент към формирането на данъка, отчитащ екологичния стандарт на двигателя. Конкретният размер на данъка се определя с решение на общинския съвет в съответната община. Същевременно отпадат данъчните облекчения при товарните автомобили до 3,5 тона. Това ще доведе до изравняване на данъка на автомобили, които са преработени в товарни с този на автомобили, регистрирани като леки коли.
Подмяна на касови апарати
С промени в Закона за ДДС от 2018г. се въведе задължение за търговците са сменят или пренастроят касовите апарати, които използват. Целта е борба със сивия сектор, както и отчитане на извършените продажби от търговеца в реално време. Поради което регистрираните по ДДС търговци следва да изпълнят това задължение в срок до март 2019г., а за нерегистрираните срокът е до юни 2019г.
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и.Последни статии
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
Събиране на вземания 01 April 2019
  Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база ...
 
Събиране на вземания 28 March 2019
Правилата за защита на личните данни се уреждат в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 н ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions