ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ БИЗНЕСА В СИЛА ОТ 2019г.

Увеличение на минималната работна заплата
От 01.01.2019г. се увеличава минималното възнаграждение за труд с 10% или иначе казано размерът на минималната работна заплата се увеличава на 560,00 лв. Същевременно увеличение на заплатите има и в държавния сектор, където увеличението също възлиза на 10%, а при учителите – увеличението е с 20%.
Тези промени налагат сключване на допълнителни споразумения с работници/служители, които са назначени и са осигурявани на минималната работна заплата.
Увеличение на осигурителните вноски
В бюджета плащаме повече и за осигурителни вноски, като максималният осигурителен праг се вдига до размера на 3000,00 лв. Така ще се увеличи осигурителната тежест както за работодателите, така и за работници. Увеличава се и минималният осигурителен праг за земеделски производители и тютюнопроизводители, чийто размер възлиза на 400,00 лв.
Нови винетни стикери
От началото на годината се въведоха и нови електронни винетни стикери. За притежателите на хартиен винен стикер, чиято валидност не е изтекла има възможност да заменят хартиения с електронен, но това не е задължително. Въвеждат се също и винетни стикери, валидни през уикендите. От 16.08.2019г. очакваме да влезе в експлоатация и новата тол система, чрез която ще се осъществява таксуване на изминато разстояние.
Промени в данъка върху превозните средства
По-голям размер на данъка се очаква да плащат собственици, чийто превозни средства са по-стари. Причината за това е добавянето на нов компонент към формирането на данъка, отчитащ екологичния стандарт на двигателя. Конкретният размер на данъка се определя с решение на общинския съвет в съответната община. Същевременно отпадат данъчните облекчения при товарните автомобили до 3,5 тона. Това ще доведе до изравняване на данъка на автомобили, които са преработени в товарни с този на автомобили, регистрирани като леки коли.
Подмяна на касови апарати
С промени в Закона за ДДС от 2018г. се въведе задължение за търговците са сменят или пренастроят касовите апарати, които използват. Целта е борба със сивия сектор, както и отчитане на извършените продажби от търговеца в реално време. Поради което регистрираните по ДДС търговци следва да изпълнят това задължение в срок до март 2019г., а за нерегистрираните срокът е до юни 2019г.
Настоящата статия е актуална към датата на публикуването и.Последни статии
Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон ...
 
Събиране на вземания 22 April 2019
ЕТО КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: Финансовата институция по своята същност представлява юридическо ...
 
Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължени ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions