Какви са условията за получаване на безлихвен кредит от физически лица?

Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ лицата, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.
По мярката, осигурена от държавата, могат да се възползват единствено физически лица. Възможността е предоставена на две категории граждани:
 
1. Лица на трудов договор, като изискванията към тях са следните:
• Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
• Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
• Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
• Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск;

 
2. Самоосигуряващи се лица, като изискванията към тях са следните:
• Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
• Да не получават възнаграждение по други правоотношения;

 
И за двете категории важат следните условия:
лицата да са с платени осигурителни вноски;
- да могат и да възнамеряват да се върнат на същата работа или да възобновят прекъснатата дейност (за самоосигуряващите се лица);
- да не се възползват паралелно от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица, във връзка с пандемията, към момента на кандидатстване за безлихвен кредит;

 
Максимално заеманата сума, за която може да се кандидатства за отпускане на безлихвен кредит е 4 500,00 лева, като същата може да бъде теглена наведнъж или на три пъти от по 1 500 лева.

 
Срокът за кандидатстване за отпускане на кредит по програмата е до 31.12.2020г.

 
Освен възможността одобрените кандидати да се освободят от лихва по отпуснатата сума, същите не дължат такси, комисионни и неустойки, а условието за осигуряване на обезпечение за отпускането на заема също отпада.

 
Срокът за погасяване на сумата е до 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Важно е да се отбележи, че всеки кредитополучател има право на предсрочно погасяване на задължението си , без да дължи такса или комисионна за това.

 
Тази статия е актуална към датата на публикуването и не представлява правна консултация.
В случай че имате нужда от правна консултация, може да се свържете с нас.
 
Екипът на Адвокатска кантора КОИН КОНСУЛТПоследни статии
Събиране на вземания 26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, остана ...
 
Събиране на вземания 06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е ...
 
Събиране на вземания 20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпадн ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions