Полезна информация

05 March 2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособ ...
26 August 2020
Открита е нова програма с цел подпомагане на работодателите и осигуряване на заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата панде ...
06 May 2020
Една от предприетите от правителството мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е процедурата за подбор на проекти п ...
03 May 2020
Българска Банка за Развитие обяви условията и реда за кандидатите за безлихвен кредит, подпомагащ лицата, лишени от възможността да полагат труд пор ...
20 April 2020
Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредити на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от кор ...
07 April 2020
Съгласно постановление на Министерски съвет от 30.03.2020г. се взе решение да бъдат изплащани компенсации на определени работодатели с цел запазване на заетостта.&nbs ...
28 March 2020
Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малк ...
24 March 2020
Днес беше обнародван приетият от Народното събрание закон, с който се уреждат мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Републик ...
22 March 2020
Правната уредба на събития от извънреден характер се намира в чл. 306 от Търговския закон и носи името „непреодолима сила“ или „force ...
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions