Полезна информация

07 April 2014
С приетия през 2009г. Семеен кодекс се предостави възможност съпрузите да избират между три режима на имуществени отношения: законов режим на общност, законов р ...
10 March 2014
Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и ...
17 February 2014
С влезлите в сила от 01.01.2014г. изменения на Закона за данъка върху добавената стойност се въведе специален режим за отчитане на данъка върху добавената ст ...
1 ... 234567
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions