Юридически консултации и делба по сделки с недвижими имоти

Адвокатска кантора Коин Консулт може да предложи юридически консултации по сделки с недвижими имоти в това число:

- проучване собствеността на имота и справка за наличие или липса на тежести;

- изготвяне на предварителен и окончателен договор под формата на нотариален акт;

- съдействие при изповядване на сделката пред нотариус;

Делба на имоти

Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица. Съсобствеността може да възникне по наследство, чрез сделка и/или по завещание.
Съсобствеността може да бъде прекратена чрез делба. Целта на всяка делба е съсобствеността да бъде разделена и всеки собственик да придобие своя дял.
Всеки съсобственик може да иска делба. Искът за делба не се погасява по давност.
Делбата може да бъде доброволна или съдебна.
Доброволната делба се извършва със съгласието на всички съсобственици. Съдебната делба замества непостигнатата доброволна делба, за което се образува съдебно производство.
Адвокатска кантора Коин Консулт има богат опит с делба на имоти и може да Ви съдейства с решаването на подобен тип казуси.

Запитване

За да обработим Вашето запитване е необходимо да получим съгласие за обработване на личните Ви данни. Повече информация за обработването на лични данни може да получете от нашата Политика за защита на личните данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработени за целите на настоящото запитване съобразно „ Политика за защита на личните данни “, водена от дружеството.