Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 23 July 2018
Представителството е едностранна сделка. Едно лице може да представлява друго по разпоредба на: 1. закона или 2. по волята на представлявания. Разграничителният критерий е в това дали представителството възниква по закон или по волята на представлявания. Представителството се развива между три лица и възникват поне две правоотношения. Представителят действа спрямо третите лица от името на представлявания като ги уведомява, че действа от името на представлявания. Последиците от правните действия, които представителят извършва, възникв ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions