Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 08 April 2019
В съвременните сложни граждански и търговски правоотношения, нуждата от гарантиране на изпълнението на парични задължения от страна на длъжника има все по-голямо значение. В този смисъл кредиторите имат интерес да разполагат с правно средство посредством, което максимално бързо да съберат вземането си.   Записът на заповед представлява абстрактна правна сделка, по силата на която издателят (длъжник) безусловно се задължава да заплати на приносителя (кредитор) посочената в документа парична сума.   Запи ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions