Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 22 November 2017
Въвеждане на ECLI в България – стъпка напред по пътя на електронното правосъдиеi Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата (обн. в ДВ бр. 28 от 04.04.2017 г.). предвижда въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика в България в съответствие със Заключенията на Съвета от 2011 г.   Какво представлява ECLI? ECLI (European Case Law Identifier) или в превод европейски идентификатор за съдебна практика представлява т ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions