Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 19 May 2019
С цел да се пресече дейността по пране на пари чрез използване на финансовата система, законодателят прие нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилник за прилагането му. Така с новия закон се обособи кръг субекти, които са задължени да прилагат мерки за превенция срещу изпирането на пари и да подпомагат Държавна агенция „Национална сигурност“ при съмнение за извършване на операции или сделки с парични средства, които нямат ясен произход. Задължени субекти по закона са: БНБ, кредитните институции, доставчиците ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions