Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 21 July 2019
Правото на собственост върху даден имот може да принадлежи на две или повече лица, всеки съсобственик има дял от правото на собственост. Когато правото на собственост принадлежи на повече от едно лице говорим за съсобственост върху имота. Съсобствеността върху имота може да възникне чрез правна сделка (покупко-продажба иили дарение) или от друг юридически факт напр. наследство и/или завещание.   Съсобствеността върху даден имот може да бъде прекратена с погиване на имота, чрез отказ от притежавания дял от съ ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Development by Vivelt Web Solutions