Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 18 May 2018
Принудително събиране на публични вземания се допуска въз основа на предвиден в закон акт за установяване на вземането. Такива актове са: ревизионен акт, независимо дали е обжалван; декларация, подадена от задължено лице с изчислени от него задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски; решение, издадено от митническите органи, независимо дали е обжалвано; влязло в сила наказателно постановление и други актове, предвидени в закона.   Събирането на публичните вземания се извършва от публичен изпълнител. Когато публичното вз ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions