Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 16 July 2018
Недействителността на договорите са пороци/недостатъци на договора. Действителността на договора се преценява с оглед на действащото законодателство към момента на сключването му. Недействителните договори не пораждат правни последици и не могат да се превърнат в действителни (при нищожните договори) или правните последици, които пораждат могат да бъдат заличени с обратна сила (при унищожаемите договори). Форми на недействителността: нищожност и унищожаемост на договорите.   Нищожните договори страдат от най-тежките пороци. Нищожните договори ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions