Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 21 November 2017
Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която едно трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Медиацията е способ за разрешаване на правни и неправни спорове. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.   В процедурата по медиация страните участват по своя воля ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions