Последна статия от Полезно

Събиране на вземания 19 July 2018
Представителство в търговското право също като в гражданското право се дели на представителство по закон и по волята на страните (договорно). Целта на търговското представителство е да се съдейства и подпомага дейността на търговеца. Юридическите лица се представляват от техните законни представители, в този случай правните действия се извършват от физически лица.   Договорно представителство при търговци:   1. Прокурист - Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възн ...
 
 
 
© Коин Консулт. Всички права запазени. Development by Vivelt Web Solutions